آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مصوبات هیات امنا

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیأت امناء مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیأت امناء مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹مصوبات هیات امنا۰۴ آذر ۱۴۰۲
صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیأت امناء مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷مصوبات هیات امنا۲۹ خرداد ۱۴۰۲
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم هیأت امناء مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳مصوبات هیات امنا۰۱ بهمن ۱۴۰۱
اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، پیوست شماره ۳ اولین نشست عادی از دوره هشتم هیات امناء مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ - قابل اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱مصوبات هیات امنا۱۲ مهر ۱۴۰۱
صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم هیات امناء مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱مصوبات هیات امنا۲۱ اسفند ۱۴۰۰
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مصوبات هیات امنا۱۹ مهر ۱۴۰۰
صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸مصوبات هیات امنا۱۳ مرداد ۱۴۰۰
صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء مورخ ۹۹/۰۵/۲۷مصوبات هیات امنا۲۱ فروردین ۱۴۰۰
صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم هیأت امناء مورخ ۹۹/۱۱/۲۵مصوبات هیات امنا۲۵ اسفند ۱۳۹۹
صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امناء مورخ ۹۹/۱۱/۰۴مصوبات هیات امنا۲۸ بهمن ۱۳۹۹
صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیت امنا مورخ ۹۸/۱۱/۰۷مصوبات هیات امنا۲۰ بهمن ۱۳۹۸
صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء مورخ ۹۸/۰۵/۰۷مصوبات هیات امنا۰۹ شهریور ۱۳۹۸
صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱مصوبات هیات امنا۲۵ اسفند ۱۳۹۷
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء مورخ ۹۷/۰۹/۱۰مصوبات هیات امنا۱۵ دی ۱۳۹۷
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای تبریز،بناب ومراغه مصوب ۹۷/۰۹/۱۰مصوبات هیات امنا۱۵ دی ۱۳۹۷
صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم هیات امناء مورخ ۹۷/۰۶/۲۴مصوبات هیات امنا
صورتجلسه هفتمین نشست عادی ازدوره ی ششم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۹۶/۱۰/۳۰مصوبات هیات امنا