اسامی اعضای هیات امناء دانشگاه تبریز
 

اسامی اعضای هیات امناء دانشگاه تبریز
 

اسامی اعضای حقوقی:

 1. دکتر منصورغلامی ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
 2. دکتر میررضا مجیدی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیات امناء
 3. دکتر عبدالرضا باقری - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه
 4.  دکتر ابراهیم خدایی - رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز
 5. دکتر رضا گرایی نژاد - رئیس امورآموزش عالی ، تحقیقات وفناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
 6. دکتر محمدعلی لطف الهی- رئیس دانشگاه مراغه
 7. دکتر حسین پیری- رئیس دانشگاه بناب

 

اسامی اعضای حقیقی:

 1. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم عضو هیات امناء
 2. دکتر محمد رضا پورمحمدی عضو هیات امناء
 3. دکتر محمد حسین فرهنگی عضو هیات امناء
 4. دکترمسعود پزشکیان عضو هیات امناء
 5. مهندس صمد حسن زاده عضو هیات امناء
 6. دکتر محمد مقدم واحد عضو هیات امناء