اسامی اعضای هیات امناء دانشگاه تبریز
 

اسامی اعضای هیات امناء دانشگاه تبریز
 

اسامی اعضای حقوقی:

 1. دکتر محمد علی زلفی گل ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
 2. دکتر صفر نصراله زاده - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیأت امناء
 3. دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه
 4.  دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز
 5. دکتر امیر علی سیف الدین - رئیس امورآموزش عالی ، تحقیقات وفناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
 6. دکتر محمدزاد شکویان - رئیس دانشگاه مراغه
 7. دکتر مجتبی عباسیان - رئیس دانشگاه بناب

 

اسامی اعضای حقیقی:

 1. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم عضو هیأت امناء
 2.  مهندس زین العابدین رضوی خرم عضو هیأت امناء
 3. دکتر علیرضا منادی عضو هیأت امناء
 4. دکتر محمد حسین فرهنگی عضو هیأت امناء
 5. دکتر روح اله متفکر آزاد عضو هیأت امناء
 6. دکتر میعاد صالحی عضو هیأت امناء