زبان ها

اخبار تصویری

اطلاعیه ها

اسامی اعضای هیات امناء دانشگاه تبریز

اسامی اعضای حقوقی:

 1. دکتر محمد علی زلفی گل ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء
 2. دکتر صفر نصراله زاده - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیات امناء
 3. دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیئت های ممیزه
 4.  دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس کمیسیون دائمی دانشگاه تبریز
 5. دکتر امیر علی سیف الدین - رئیس امورآموزش عالی ، تحقیقات وفناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
 6. دکتر محمدزاد شکویان - رئیس دانشگاه مراغه
 7. دکتر مجتبی عباسیان - رئیس دانشگاه بناب

 

اسامی اعضای حقیقی:

 1. حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم عضو هیات امناء
 2.  مهندس زین العابدین رضوی خرم عضو هیات امناء
 3. دکتر علیرضا منادی عضو هیات امناء
 4. دکتر محمد حسین فرهنگی عضو هیات امناء
 5. دکتر روح اله متفکر آزاد عضو هیات امناء
 6. دکتر میعاد صالحی عضو هیات امناء